Kadın ve erkeğin zıt kişiliklerde olduğu evliliklerde sık yaşanır. Aynı zamanda, eşlerden her ikisinin de dominant-baskın karekterde olduğu evliliklerde kişilik çatışması kaçınılmazdır. Bu evliliklerde, eşler adeta birbirleriyle yarışırlar. Ekip değil de, rakip gibidirler. Takım ruhu oluşmamıştır. Evliliği bir kale gibi düşünürsek, aynı kaleyi koruması gereken eşler, rakip takımların kalecisi gibi, birbirlerinin alanlarına sürekli gol atar ve bununla övünürler.

Kişilik çatışmasının var olduğu evliliklerde, eşler birbirlerini onaylamaz hatta sürekli eleştirirler. Mutlaka “evlilik terapisine “ihtiyaç duyan evliliklerdir.